Realizacje

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Pionierska inwestycja realizowana pod ścisłym nadzorem Uniwersytetu Łódzkiego – Katedry Ekologii Stosowanej,  przy współudziale Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Łodzi, Spółki Łódzka Infrastruktura oraz projektu europejskiego LIFE+. Projekt bardzo innowacyjny, wymagający od wykonawcy połączenia sztuki budowlanej z nowatorskimi rozwiązaniami naukowymi , nigdy wcześniej nie stosowanymi na taką skalę na świecie. Inwestycję zakończono: lipiec 2014 …

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Read More »

Rzeka Barycz – remont wału przeciwpowodziowego i koryta rzeki w gminie Góra

Realizacja polegała na naprawie podmytego przez meandrującą w tym miejscu rzekę. W zakresie robót było przesuniecie koryta rzeki na odcinku 100 metrów. Wykonanie materacy z kiszki faszynowej w celu umocnienia nowego brzegu. Wykonanie nasypu nowego wału w miejscu jego prawidłowego posadowienia. Wykonanie darniowania na metodą „na płask” z darniny w rolkach. Inwestycje zakończono : październik …

Rzeka Barycz – remont wału przeciwpowodziowego i koryta rzeki w gminie Góra Read More »

Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I, część A

Projekt zrealizowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych. Zakres prac: Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe – wycinka drzew i krzewów z karczowaniem pni,  rozebraniei odtworzenie ogrodzenia z siatki na pow. 388 m2 Roboty ziemne – wykopy gruntu z wywozem na hałdy w ilości ok. 1 600 m3, wykonanie …

Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I, część A Read More »

Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej, polegających na budowie zastawek, odbudowie zbiorników oraz remoncie przepustów i grobli na terenie Nadleśnictwa Złotów

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”. Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Złotów. Szczegółowy zakres prac: Budowa 36 zastawek drewnianych w różnych schematach, tym …

Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej, polegających na budowie zastawek, odbudowie zbiorników oraz remoncie przepustów i grobli na terenie Nadleśnictwa Złotów Read More »

Odbudowa zbiornika retencyjnego w Karżcinie na terenie Nadleśnictwa Ustka

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemachleśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”. Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Ustka. Szczegółowy zakres prac: 1. Budowa 11 jazów drewnianych w różnych schematach. 2.  …

Odbudowa zbiornika retencyjnego w Karżcinie na terenie Nadleśnictwa Ustka Read More »

Stabilizacja przepływu wód rzeki Iny wraz z jej odcinkową odbudową w km 54+629 – 57+229

Zamówienie współfinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Rozpoczęcie: 29.02.2012 r Zakończenie: 21.09.2012 r Zakres prac obejmował: Wykonanie stabilizacji rzeki na długości 2 600 m Roboty przygotowawcze – między innymi wycinki drzew o średnicy do 1,0 m zwisające nad koryto, w silnie zabudowanym terenie wraz z …

Stabilizacja przepływu wód rzeki Iny wraz z jej odcinkową odbudową w km 54+629 – 57+229 Read More »

Budowa 8 zbiorników wodnych – Nadleśnictwo Oborniki

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”. Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Oborniki. Szczegółowy zakres prac: 1.            Budowa 8 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni …

Budowa 8 zbiorników wodnych – Nadleśnictwo Oborniki Read More »

Prace odwodnieniowe i zapewnienie stałej obsługi odwodnienia na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych przy obiektach zabytkowych – ul. Bóżnicza – Poznań

Prace odwodnieniowe i zapewnienie stałej obsługi odwodnienia na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych przy obiektach zabytkowych – ul. Bóżnicza – Poznań Zamawiający: Bouygues Immobilier Polska Sp. Z o.o. Termin realizacji inwestycji: 24.10.2016 – 05.06.2018 Przedmiotem zamówienia było: Prace odwodnieniowe przy zastosowaniu zestawów igłofiltrów Utrzymanie poziomu wód gruntowych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych w tym ziemnych pozwalających …

Prace odwodnieniowe i zapewnienie stałej obsługi odwodnienia na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych przy obiektach zabytkowych – ul. Bóżnicza – Poznań Read More »