Rzeka Barycz – remont wału przeciwpowodziowego i koryta rzeki w gminie Góra

Realizacja polegała na naprawie podmytego przez meandrującą w tym miejscu rzekę.

W zakresie robót było przesuniecie koryta rzeki na odcinku 100 metrów.

  • Wykonanie materacy z kiszki faszynowej w celu umocnienia nowego brzegu.
  • Wykonanie nasypu nowego wału w miejscu jego prawidłowego posadowienia.
  • Wykonanie darniowania na metodą „na płask” z darniny w rolkach.

Inwestycje zakończono : październik 2013 r