Odbudowa zbiornika retencyjnego w Karżcinie na terenie Nadleśnictwa Ustka

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”.

Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Ustka.

Szczegółowy zakres prac:

1. Budowa 11 jazów drewnianych w różnych schematach.

2.  Odbudowa 1 zbiornika wodnego o powierzchni 3500 metrów kwadratowych

Łączna ilość retencjonowanej wody to prawie 80 tysięcy metrów sześciennych.