Drenaże – sieci drenarskie – odwodnienia działki

Podczas planowania inwestycji związanej z budową domu warto zadbać o odpowiednie odwodnienie działki. Aby skutecznie chronić piwnice domu przed zalaniem, należy wykonać drenaż, który jest odpowiednio zaprojektowany dla określonego budynku. Nasza firma posiada w swojej ofercie sieci drenarskie, które są wykonywane na podstawie projektu. Uwzględnia on lokalne warunki gruntowo-wodne, jakie występują na danym terenie. Drenaże są siecią instalacji umieszczoną wokół budynku. Instalacja ta znajduje się na poziomie fundamentów.

Sieci drenarskie na działce – jaką funkcję spełniają?

Zadanie, które spełniają sieci drenarskie, jest bardzo ważne. Dzięki nim woda, która zbiera się wokół piwnic, zostaje zebrana i odprowadzona na bezpieczną dla budowli odległość. Dzięki nim można stale obniżyć poziom wód gruntowych. Umożliwiają też odprowadzenie wody opadowej, która przesącza się do podłoża, przy ścianach budynku, a także tę przepływającą przez warstwy piasku w glinie. Dzięki nowoczesnemu zapleczu, które posiadamy, mamy możliwość wykonania prac w szybkim tempie oraz z największą starannością.

Drenaż na działce gliniastej i piaszczystej

Drenaże odwadniające powinny być stosowane głównie na działkach, na których istnieje duże prawdopodobieństwo okresowego zalewania. Są to takie lokalizacje, na których występują gliny i piaski gliniaste. Instalacja jest również konieczna w przypadku budynków znajdujących się na krawędzi skarpy lub na zboczu (sprawdź: odwadnianie skarp i zboczy). W takiej sytuacji spływająca woda zatrzymuje się na ścianach fundamentowych domu. Skutkuje to zawilgoceniem podstawy budynku, co bardzo niekorzystnie wpływa na jego stabilność.

Drenaż odwadniający na terenach rolniczych, przy drogach i na terenie budowy sieci melioracyjnych

Nasi pracownicy, dzięki swojemu doświadczeniu potrafią poradzić sobie z niespodziewanymi sytuacjami, które mogą zdarzyć się na każdym etapie prac budowlanych. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że zlecona usługa będzie dobrze wykonana i posłuży im przez wiele lat. Drenaże mogą też być eksploatowane na terenach rolniczych, drogowych i przy budowie sieci melioracyjnych. Dzięki wykorzystaniu instalacji na polach uprawnych trwale ulepsza się zdolność produkcyjną gleby.

Dzięki zastosowaniu sieci melioracyjnej możliwe jest ujednolicenie poziomu wód na całym terenie uprawnym. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które przekłada się bezpośrednio na rezultaty uzyskane z danego obszaru.
Poznań jest miastem, w którym mieści się główna siedziba naszej firmy. Jednakże oferujemy wykonanie naszych usług zarówno w okolicach Poznania, jak i na terenie całego kraju. Dzięki temu każdy może skorzystać z naszej oferty. Wszystkie zadania wykonujemy z jak największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów.