Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej, polegających na budowie zastawek, odbudowie zbiorników oraz remoncie przepustów i grobli na terenie Nadleśnictwa Złotów

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”.

Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Złotów.

Szczegółowy zakres prac:

  1. Budowa 36 zastawek drewnianych w różnych schematach, tym z przepławkami.
  2. Odbudowa 23 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ponad 3,3 ha.
  3. Remoncie 11 przepustów pod drogami częściowo z piętrzeniem.
  4. Budowa grobli piętrzącej długości pod 300 m

Łączna ilość retencjonowanej wody to prawie 300 tysięcy metrów sześciennych