Realizacje

Odbudowa Kanału Motylewskiego

Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zakres prac obejmował: Odbudowę Kanału Motylewskiego na długości 10,454 km od ujścia do kanału przywałowego rzeki Noteć do rzeki Gwdy. 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – wycinka drzew i krzewów z karczowaniem pni, wykoszenie porostów z dna i skarp kanału oraz pasa technologicznego, rozbiórka istniejących budowli …

Odbudowa Kanału Motylewskiego Read More »