Budowa 8 zbiorników wodnych – Nadleśnictwo Oborniki

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”.

Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Oborniki.

Szczegółowy zakres prac:

1.            Budowa 8 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 2,2 ha

Łączna ilość retencjonowanej wody to prawie 30 tysięcy metrów sześciennych.