Nasza Oferta

 Wiele lat doświadczenia i wciąż poszerzana wiedza sprawia, że jesteśmy specjalistami w branży inżynieryjno-melioracyjnej. Firma Inmel dąży do ciągłego rozwoju, dlatego podejmujemy się nowych wyzwań, tym samym rozszerzając naszą ofertę, która już teraz obejmuje:
 
  • Odwodnienia budynków, budowli oraz obiektów powierzchniowych, przy użyciu sieci drenarskich
  • Odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów, studni chłonnych oraz depresyjnych a także drenaży
  • Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej wraz z przyłączami
  • Roboty melioracyjne: budowle hydrotechniczne, zbiorniki przeciwpożarowe, regulacja cieków i zbiorników wodnych
  • Zagospodarowanie terenów: place zabaw, siłownie zewnętrzne i infrastruktura sportowa, nasadzenia i kształtowanie zieleni, ciągi piesze i rowerowe