Studnie depresyjne

W swojej ofercie posiadamy wykonanie systemu studni depresyjnych. Złożony jest on z szeregu studni wierconych. Każda z nich wyposażona jest w wielostopniową, zatapialną, elektryczną pompę głębinową. Dzięki temu możliwe jest pompowanie wody ze studni, które powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych. Tym samym wytwarzany jest, tak zwany lej depresyjny.

Studnie depresyjne stosuje się przede wszystkim podczas prac budowlanych, w czasie których zbyt wysoki poziom wód ogranicza sposobność wykonania robót. Technikę tę można eksploatować podczas osuszania obiektów budowlanych. W tym przypadku system musi być tak skonstruowany, aby wytworzone leje depresyjne nachodziły na siebie. Odpowiednich obliczeń dokonują wtedy nasi eksperci, aby mieć pewność, że inwestor będzie zadowolony z osiągniętych rezultatów. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników mamy świadomość, kiedy zastosowanie określonej techniki odwadniania terenu jest właściwe.

Studnie depresyjne stosuje się w takich lokalizacjach, gdzie w podłożu gruntowym zalegają grunty spoiste. W tym przypadku zastosowanie podstawowej technologii, jaką jest wykorzystanie agregatów igłofiltrowych, jest niemożliwe. Studnie depresyjne wprowadza się też w momencie, kiedy mamy styczność z odwodnieniami wykopów głębokich. Jest to możliwe na terenach, gdzie przepuszczalność gruntów, które budują warstwę wodonośną, jest wystarczająco wysoka. Częstym wykorzystaniem tej technologii przez inwestorów jest obniżenie naporu hydrostatycznego na dno wykopu fundamentowego. Ma to na celu pomoc budowlańcom w wykonaniu ich pracy. Roboty budowlane są wtedy przeprowadzane w bardziej stabilnych warunkach. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest uzyskanie dużego zdepresjonowania wód gruntowych, technika systemu studni depresyjnych jest najlepszym rozwiązaniem. W zależności od rodzaju zleconych prac przygotowujemy indywidualne projekty, w taki sposób, aby jak najefektywniej móc działać na miejscu inwestycji. Dzięki temu unikamy niepotrzebnych zastojów w przebiegu robót. Tym samym inwestor może liczyć na naszą rzetelność w ocenie ilości czasu, jaką potrzebujemy na wykonanie prac.

Siedzibą naszej firmy jest Poznań. Mimo to wykonujemy wszelkie prace na terenie całej Polski. Przez to każdy może skorzystać z naszych usług. Przez wiele lat prowadzenia firmy zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie, które teraz skutecznie wykorzystujemy. Mimo posiadanej wiedzy nie przestajemy się rozwijać i inwestować w nowe technologię oraz szkolenia dla pracowników. Ciągłe podwyższanie naszych kompetencji, jest dla nas bardzo istotne.