Prace odwodnieniowe i zapewnienie stałej obsługi odwodnienia na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych przy obiektach zabytkowych – ul. Bóżnicza – Poznań

Prace odwodnieniowe i zapewnienie stałej obsługi odwodnienia na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych przy obiektach zabytkowych – ul. Bóżnicza – Poznań

Zamawiający: Bouygues Immobilier Polska Sp. Z o.o.
Termin realizacji inwestycji: 24.10.2016 – 05.06.2018

Przedmiotem zamówienia było:

  1. Prace odwodnieniowe przy zastosowaniu zestawów igłofiltrów
  2. Utrzymanie poziomu wód gruntowych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych w tym ziemnych pozwalających na utrzymanie suchego wykopu