Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku – Łomianki

Zamawiający: Gmina Łomianki
Termin realizacji inwestycji: 20.09.2017 – 18.10.2018

Przedmiotem zamówienia było:

 1. Roboty rozbiórkowe, usunięcie i przesadzanie drzew,
 2. Bagrowanie, reprofilacja i wykopy z dna jeziora, wytyczenie nowej linii brzegowej jeziora oraz renowacja rowów, wykonanie i zabezpieczenie skarp jeziora,
 3. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową,
 4. Budowa infrastruktury komunikacyjnej, ścieżki pieszo-rowerowe wraz z budową parkingu,
 5. Wykonanie obiektów:
 • zbiornik doliny mgieł z systemem zamgławiania,
 • system uzdatniania wody,
 • plac zabaw,
 • tor rowerowy typu pumptrack ,
 • siłownia terenowa,
 • strefa do ćwiczeń street-workout ,
 • wybieg dla psów,
 1. Wykonanie umocnień gabionowych doliny mgieł,
 2. Budowa oświetlenia parku wraz z iluminacją LED doliny mgieł,
 3. Dostawa i montaż kina plenerowego wraz z budową widowni terenowej,
 4. Montaż małej architektury,
 5. Nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz wykonanie trawników z rolki oraz siewem,
 6. Budowa ogrodzenia