Regulacja rzek i innych cieków wodnych

Firma Inmel w swojej bogatej ofercie ma zabiegi związane z regulacją rzek i innych cieków wodnych. Prace te zapewniają dostosowanie rzeki do wyznaczonych celów gospodarczych. Dzięki stabilizacji koryta unika się szkodliwego działania erozji i akumulacji rumowiska. Mechanizm pośrednio działa na polepszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Zapewnienie właściwej przepustowości koryta głównego rzeki i terenu zalewowego powoduje zmniejszenie zagrożenia powodziowego. Regulacja cieków wodnych wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Jako firma z bogatym zapleczem technicznym jesteśmy przygotowani na taki rodzaj prac.

Dzięki nowoczesnym maszynom, które regularnie przechodzą badania techniczne, jesteśmy w stanie wykonywać zlecenia bez zbędnych usterek aparatury. Przez to zapewniamy inwestorom terminowość wykonania zabiegu. Wysoka jakość naszych usług jest zagwarantowana dzięki pracownikom z dużym doświadczeniem i kompetencjami. Jest to bardzo istotne, przy pracach hydrotechnicznych. Specyfika wykonania zlecania wymaga od nas odpowiedzialności i dużych umiejętności technicznych.

Regulacja rzek zapewnia pewnego rodzaju ochronę przed powodzią. Z tego powodu przed przystąpieniem do robót opracowujemy szczegółowy plan prac tak, aby uniknąć możliwych komplikacji już podczas wykonywania zadania. Mimo że regulacja cieków wodnych wiąże się z naruszeniem naturalnego biegu rzeki, wszystkie prace staramy się wykonywać z szacunkiem do otaczającej nas przyrody. Mamy na celu poprawę stanu technicznego potoku z zachowaniem różnorodności biologicznej flory i fauny.

Dbanie o ekologie jest dla nas bardzo istotne. Regulacja cieków wodnych powinna zapewnić zabezpieczenie erozyjne brzegów. Aby dobrze wykonać to zadanie, nasi eksperci szczegółowo dopasowują odpowiednie kruszywo zabezpieczające brzeg. Dodatkowo dokonują wszelkich potrzebnych obliczeń, aby posiąść dokładną wiedzę na temat ilości potrzebnego kruszcu. Regulacja rzek zapewnia kontrolę nad jej meandrowaniem. Dzięki temu zwiększa się możliwości utrzymywania nadzoru nad prądem płynącej z niej wody. Wte sposób dodatkowo zwiększone zostaje bezpieczeństwo eksploatacji jej brzegów. Zabiegi związane z regulacją cieków wodnych wykonujemy na terenie całego kraju. Jednakże siedzibą naszej firmy jest Poznań.