Budowle Hydrotechniczne

Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Termin realizacji inwestycji: 07.02.2014 r. – 17.08.2015 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zbiornika wodnego małej retencji wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie, m.in. zaporą czołową, budowlą przelewowo-spustową, osadnikiem oraz przebudową linii energetycznej i telekomunikacyjnej. Zakres przedsięwzięcia obejmował następujące elementy: 1. budowa zbiornika wodnego o powierzchni …

Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski Read More »

Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 – 16+755 gm, Warta, pow. sieradzki

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Rozpoczęcie: 13.06.2014 r Zakończenie: 19.03.2015 r Zakres prac obejmował: Doszczelnienie korpusu wału i podłoża poprzez wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej z tworzyw sztucznych. Roboty przygotowawcze: 1. Wykarczowanie drzew i krzaków po obu stronach korpusu wału 2. Ręczne wykoszenie porostów i traw z korony wału, skarp …

Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 – 16+755 gm, Warta, pow. sieradzki Read More »

Budowa portu rzecznego typu „Marina” – etap I, rzeka Warta km 234+150, brzeg prawy, gm. Czerwonak

Zamawiający: Gmina Czerwonak reprezentowana przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN Inwestycje zakończono: wrzesień 2013 r Zakres prac: Wykop basenu portowego z kanałem łączącym z rzeką Wartą o wymiarach w poziomie 30,0 m x 41,0 m Budowa kierownicy faszynowej i ostrogi faszynowej  z narzutem kamiennym w ilości prawie 1000 metrów sześciennych

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Pionierska inwestycja realizowana pod ścisłym nadzorem Uniwersytetu Łódzkiego – Katedry Ekologii Stosowanej,  przy współudziale Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Łodzi, Spółki Łódzka Infrastruktura oraz projektu europejskiego LIFE+. Projekt bardzo innowacyjny, wymagający od wykonawcy połączenia sztuki budowlanej z nowatorskimi rozwiązaniami naukowymi , nigdy wcześniej nie stosowanymi na taką skalę na świecie. Inwestycję zakończono: lipiec 2014 …

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Read More »

Rzeka Barycz – remont wału przeciwpowodziowego i koryta rzeki w gminie Góra

Realizacja polegała na naprawie podmytego przez meandrującą w tym miejscu rzekę. W zakresie robót było przesuniecie koryta rzeki na odcinku 100 metrów. Wykonanie materacy z kiszki faszynowej w celu umocnienia nowego brzegu. Wykonanie nasypu nowego wału w miejscu jego prawidłowego posadowienia. Wykonanie darniowania na metodą „na płask” z darniny w rolkach. Inwestycje zakończono : październik …

Rzeka Barycz – remont wału przeciwpowodziowego i koryta rzeki w gminie Góra Read More »

Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I, część A

Projekt zrealizowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych. Zakres prac: Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe – wycinka drzew i krzewów z karczowaniem pni,  rozebraniei odtworzenie ogrodzenia z siatki na pow. 388 m2 Roboty ziemne – wykopy gruntu z wywozem na hałdy w ilości ok. 1 600 m3, wykonanie …

Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I, część A Read More »

Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej, polegających na budowie zastawek, odbudowie zbiorników oraz remoncie przepustów i grobli na terenie Nadleśnictwa Złotów

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”. Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Złotów. Szczegółowy zakres prac: Budowa 36 zastawek drewnianych w różnych schematach, tym …

Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej, polegających na budowie zastawek, odbudowie zbiorników oraz remoncie przepustów i grobli na terenie Nadleśnictwa Złotów Read More »

Odbudowa zbiornika retencyjnego w Karżcinie na terenie Nadleśnictwa Ustka

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemachleśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”. Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Ustka. Szczegółowy zakres prac: 1. Budowa 11 jazów drewnianych w różnych schematach. 2.  …

Odbudowa zbiornika retencyjnego w Karżcinie na terenie Nadleśnictwa Ustka Read More »

Stabilizacja przepływu wód rzeki Iny wraz z jej odcinkową odbudową w km 54+629 – 57+229

Zamówienie współfinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Rozpoczęcie: 29.02.2012 r Zakończenie: 21.09.2012 r Zakres prac obejmował: Wykonanie stabilizacji rzeki na długości 2 600 m Roboty przygotowawcze – między innymi wycinki drzew o średnicy do 1,0 m zwisające nad koryto, w silnie zabudowanym terenie wraz z …

Stabilizacja przepływu wód rzeki Iny wraz z jej odcinkową odbudową w km 54+629 – 57+229 Read More »