Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Termin realizacji inwestycji: 07.02.2014 r. – 17.08.2015 r.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie zbiornika wodnego małej retencji wraz
z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie, m.in. zaporą czołową, budowlą przelewowo-spustową, osadnikiem oraz przebudową linii energetycznej i telekomunikacyjnej.
Zakres przedsięwzięcia obejmował następujące elementy:
1. budowa zbiornika wodnego o powierzchni 6,59 ha i kubaturze wykopu 35 682 m3,
2. wykonanie zapory czołowej klasy IV o długości 156 m i szerokości 4,5 m z wbiciem ścianki szczelnej z grodzic stalowych z oczepem żelbetowym na dł. 155 m,
3. wykonanie budowli upustowej w zaporze czołowej o wysokości 4,8 m i długości przelewów 8,0 m,
4. przebudowa kanału Ossowice – Regnów na długości 870 m z ubezpieczeniem koryta płytami ażurowymi i umocnieniem opaską z kiszek faszynowych,
5. budowa osadnika z progiem na wlocie kanału Ossowice – Regnów do zbiornika
o długości ok. 31 m i szerokości ok. 4 m,
6. przebudowa linii napowietrznych energetycznych SN 15 kV na długości 1540 m,
7. odwodnienie boiska i drenaż sąsiedztwa osadnika o pow. 3,0 ha,
8. przebudowa wylotu rurociągu fi100 mm ze stacji uzdatniania wody do kanału Ossowice – Regnów.