Budowa schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz ze ścieżką pieszą łączącą schody i pochylnię z brzegiem rzeki – park Stare Koryto Warty w Poznaniu

Zamawiający: Miasto Poznań
Termin realizacji inwestycji: 02.10.2017 – 03.09.2018

Przedmiotem zamówienia było:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej zabijania ścianek szczelnych,
 2. Usunięcie drzew i krzewów,
 3. Roboty ziemne – wykopy wraz z odwozem i utylizacją urobku, formowanie nasypów, dogęszczanie podłoża, umocnienie skarp,
 4. Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych,
 5. Ustrój nośny schodów z betonu zbrojonego,
 6. Budowa instalacji odprowadzającej ścieki,
 7. Nawierzchnie z płyt betonowych, nawierzchnie pochylni z betonu szczotkowanego, nawierzchnie bezpieczne schodów z żywic epoksydowych oraz oznakowanie,
 8. Wykonanie konstrukcji oporowych z betonu architektonicznego zbrojonego na ściankach stalowych,
 9. Montaż balustrad na pomostach,
 10. Wykonanie oświetlenia wraz z linią zasilającą,
 11. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne oraz „antywandal” konstrukcji betonowych,
 12. Obsianie skarp, sadzenie krzewów i bylin wraz z systemem automatycznego podlewania