Przebudowa stawu nawadniającego nr 1 na obszarze administracyjnym gm. Wrocław na potrzeby intensyfikacji infiltracji terenów wodonośnych

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Termin realizacji inwestycji: 05.09.2017-13.03.2018

Przedmiotem zamówienia było:
1. Odwodnienie stawu igłofiltrami,
2. Oczyszczenie stawu z namułu,
3. Wypełnienie materiałem filtracyjnym,
4. Montaż koryt betonowych umożliwiających równomierne rozprowadzenie wody,
5. Remont rowu doprowadzającego wodę z rzeki Oławy,
6. Remont przyczółków na przepustach,
7. Budowa przepustu znajdującego się na rowie,
8. Przebudowa rowu wraz z umocnieniem dna i skarp,
9. Montaż urządzeń sterująco-pomiarowych na przepustach i zastawkach