Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 – 16+755 gm, Warta, pow. sieradzki

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Rozpoczęcie: 13.06.2014 r
Zakończenie: 19.03.2015 r

Zakres prac obejmował:
Doszczelnienie korpusu wału i podłoża poprzez wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej z tworzyw sztucznych.
Roboty przygotowawcze:
1. Wykarczowanie drzew i krzaków po obu stronach korpusu wału
2. Ręczne wykoszenie porostów i traw z korony wału, skarp i terenów przyległych
Roboty ziemne:
1. Odhumusowanie korony i skarp wału przy użyciu koparki gąsiennicowej
2. Częściowa rozbiórka korpusu wału wraz ze złożeniem urobku na odkład – 12 500 m3
3. Dogęszczenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego – 22 000 m3
4. Uformowanie korpusu wału z gruntu dowiezionego – 24 000 m3
5. Wykonanie przejazdu wałowego z płyt betonowych typu JOMB – 200 m2
Roboty umocnieniowe:
1. Zabicie w osi korony wału ścianki szczelnej z grodzic z tworzyw sztucznych (winylowych), głębokość wbicia 4,0 m
2. Wykonanie oczepu ścianki szczelnej na długości 1 464 m