Budowle Hydrotechniczne

Budowa 8 zbiorników wodnych – Nadleśnictwo Oborniki

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”. Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Oborniki. Szczegółowy zakres prac: 1.            Budowa 8 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni …

Budowa 8 zbiorników wodnych – Nadleśnictwo Oborniki Read More »

Odbudowa Kanału Motylewskiego

Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zakres prac obejmował: Odbudowę Kanału Motylewskiego na długości 10,454 km od ujścia do kanału przywałowego rzeki Noteć do rzeki Gwdy. 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – wycinka drzew i krzewów z karczowaniem pni, wykoszenie porostów z dna i skarp kanału oraz pasa technologicznego, rozbiórka istniejących budowli …

Odbudowa Kanału Motylewskiego Read More »