Justyna Fabijańska

Budowa pomostu pływającego w ciągu ścieżki rekreacyjnej nad jeziorem Lusowskim w Lusowie

Zamawiający: Gmina Tarnowo Podgórne Termin realizacji: 06.02.2023 r. – 25.08.2023 r. Inwestycja swoim zakresem obejmowała: 1. Wykoszenie i wygrabienie trzciny w obrębie projektowanego pomostu 2. Wyprofilowanie dna w obrębie części brzegowej pomostu 3. Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego kolidującego z inwestycją 4. Dostawa i montaż pomostu pływającego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 360 m2 wraz z …

Budowa pomostu pływającego w ciągu ścieżki rekreacyjnej nad jeziorem Lusowskim w Lusowie Read More »

Budowa obiektów małej retencji nizinnej (MRN2) w Nadleśnictwie Krucz – roboty budowlane – część I

Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Termin realizacji: 05.11.2021 r. – 31.08.2022 r. Inwestycja swoim zakresem obejmowała:1. Wykonanie 3 zbiorników retencyjnych w układzie paciorkowym2. Wykonanie ziemnych grobli piętrzących 3. Wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego z geomembrany izolacyjnej4. Wykonanie przelewów stałych5. Wykonanie palisady z kołków drewnianych i nasad skarp6. Wykonanie niecek wypadowych dla każdego przelewu7. Utworzenie wysp dla ptaków oraz …

Budowa obiektów małej retencji nizinnej (MRN2) w Nadleśnictwie Krucz – roboty budowlane – część I Read More »

Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 do 159+300

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne                          Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Termin realizacji: 01.12.2020 r. – 15.12.2021 r. Zakres inwestycji obejmował m.in.: Mechaniczne odmulenie dna rzeki na odcinku 152+500 do km 159+300 oraz dwóch odnóg, za pomocą pogłębiarek ssąco-refulujących oraz koparek umieszczonych na barkach …

Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 do 159+300 Read More »