Obniżenie zwierciadła wody gruntowej w obrębie budynku D dawnego Browaru Mycielskich w Poznaniu

Termin realizacji: 24.05.2021 r. – 15.09.2021 r.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała:

  1. Wykonanie drenażu wewnętrznego
  2. Wykonanie drenażu zewnętrznego
  3. Cięcie i rozkucie posadzki
  4. Wydobycie gruzu na powierzchnię
  5. Uzupełnienie posadzki
  6. Roboty odtworzeniowe