Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 do 159+300

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne
                          Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Termin realizacji: 01.12.2020 r. – 15.12.2021 r.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

  1. Mechaniczne odmulenie dna rzeki na odcinku 152+500 do km 159+300 oraz dwóch odnóg, za pomocą pogłębiarek ssąco-refulujących oraz koparek umieszczonych na barkach i pontonach
  2. Transport urobku rurociągami na odkład
  3. Wypełnienie georur urobkiem
  4. Zagospodarowanie urobku na refuliskach
  5. Wykonanie nasadzeń
  6. Wykonanie opasek brzegowych faszynowo-kamiennych