Budowa obiektów małej retencji nizinnej (MRN2) w Nadleśnictwie Krucz – roboty budowlane – część I

Zamawiający: PGL Lasy Państwowe

Termin realizacji: 05.11.2021 r. – 31.08.2022 r.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała:
1. Wykonanie 3 zbiorników retencyjnych w układzie paciorkowym
2. Wykonanie ziemnych grobli piętrzących
3. Wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego z geomembrany izolacyjnej
4. Wykonanie przelewów stałych
5. Wykonanie palisady z kołków drewnianych i nasad skarp
6. Wykonanie niecek wypadowych dla każdego przelewu
7. Utworzenie wysp dla ptaków oraz zejść dla zwierząt