Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu

Zamawiający: Gmina Miasta Toruń

Termin realizacji: 22.05.2019 r. – 11.08.2020 r.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała:

 1. Wykonanie schodów terenowych żelbetowych z podestami i schodów terenowych z rampą dla osób niepełnosprawnych, żelbetowych z nawierzchnią mineralną; schody wyposażone w barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo; wykonanie żelbetowego przejazdu rowerowego nad strugą o nawierzchni mineralnej, murki oporowe wykonane z prefabrykatów żelbetowych, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo;
 2. Wykonanie nawierzchni:
 • alejek parkowych o nawierzchni mineralnej zakończonych obrzeżem granitowym;
 • ciągu rowerowego o nawierzchni mineralnej zakończonego obrzeżem granitowym;
 • ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni z kostki granitowej zakończonego obrzeżem granitowym;
 • podestów drewnianych z belek układanych na słupach betonowych;
 1. Dostawa i montaż elementów małej architektury:
 • ławek parkowych, leżaków, siedzisk żelbetowych, ławek dla matek karmiących, stojaków na rowery, koszy na odpadki, koszy na psie odchody, domków dla jeży, tablic informacyjnych;
 • elementów strefy relaksu: ławostołów, hamaków, zestawów hamaków, tablicy informacyjnej;
 1. Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży, z nawierzchni z piasku z elementami zabawowymi: zestawy gimnastyczne, tyrolki, zjeżdżalnie, zestaw do zabawy z piaskiem, koparki, huśtawki, z tablicą z regulaminem;
 2. Wykonanie siłowni plenerowej składającej się z urządzeń sportowych: prasa ręczna, wahadło-twister, narciarz, koło tai chi, montowanych na nawierzchni syntetycznej;
 3. Wykonanie wybiegu dla psów z nawierzchni z piasku i urządzeniami sprawnościowymi: zestawy dog park, płotki proste, kładka wąska, obręcz o zmiennej wysokości, tuba wysoka, labirynt, z tablicą informacyjną;
 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną oraz z ogrodzeniem z siatki, zamontowanie piłkochwytów;
 5. Wycinka drzew, nasadzenie drzew i krzewów, obsadzenie kwietników, mechaniczne formowanie skarpy i wykonanie trawników dywanowych na macie biodegradowalnej, uzupełnienie trawników istniejących;
 6. Prace hydrotechniczne polegające na:
 • wykonaniu prac w zakresie opaski brzegowej jak zdjęcie humusu, wykonaniu wykopów, wykonaniu opasek, wzmocnieniu skarp, formowaniu nasypów, humusowaniu skarp z obsianiem i wykonaniu narzutu kamiennego podwodnego; 
 • wykonaniu kei polegające m.in. na wbijaniu pali, montażu elementów konstrukcyjnych pomostu i wykonaniu pomostu z bali;
 • robotach ziemnych z zakresu pogłębiania z umocnieniem brzegów koryta;
 • wykonaniu przelewów polegających na oczyszczeniu kanału wylotowego, udrożnieniu i oczyszczeniu przestrzeni między wlotem a kanałem, odwodnieniu wykopu i montażu zasuwy;
 1. Prace elektryczne i niskoprądowe polegające na wykonaniu:
 • instalacji elektrycznych zewnętrznych dla zasilania obwodów oświetleniowych, montażu słupów oświetleniowych z oprawami i opraw wpuszczonych w podłoże;
 • instalacji niskoprądowej monitoringu włączonego do systemu miejskiego, montażu słupów i kamer obrotowych;
 1. Remont budynku starej prochowni, niepodpiwniczonego, parterowego, murowanego z cegły ceramicznej z dachem jednospadowym, drewnianym krytym papą; remont budynku związany jest ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem budynku na ogólnodostępne sanitariaty;
 2. Remont budynku śluzy, wolnostojącego, parterowego, murowanego z cegły ceramicznej, przeznaczonego do obsługi śluzy.