Remont zagospodarowanie terenu – otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/01 w Poznaniu

Remont zagospodarowanie terenu – otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/01 w Poznaniu – Etap IB (Remont parkingu przed budynkiem D wraz z uzbrojeniem podziemnym, połączenia międzybudynkowe IT, rozbudowa monitoringu wizyjnego)

Zamawiający: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin realizacji: 01.07.2019 – 06.11.2019

Inwestycja obejmowała wymianę uzbrojenia podziemnego (m.in. instalacji sanitarnej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, teletechnicznej i monitoringu), wykonanie nowej nawierzchni parkingu oraz ścieżek pieszych a także zagospodarowanie terenów zieleni.