Remont zapory w Pieczyskach

Zamawiający: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Termin realizacji: 17.02.2020 r. – 04.09.2020 r.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała:

1.      Przebudowę koryta odpływowego – likwidacja umocnień betonowych półek bocznych poziomych i na skarpach oraz zamiana ich na gabiony

2.      Remont filtrów odwrotnych na skarpach czołowych rowów filtracyjnych prawego i lewego

3.      Wykonanie nowego drenażu w prawej pachwinie odpowietrznej

4.      Naprawę powierzchniową zerodowanych betonów koryta głównego

5.      Wykonanie lewara ze studni S-3 do rowu filtracyjnego prawego

6.      Reprofilację skarpy bocznej rowu filtracyjnego prawego

7.      Powierzchniową naprawę betonów na przyczółkach lewym i prawym przy skrzydełkach upustu dennego