Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
                          Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Termin realizacji: 21.08.2020 r. – 30.11.2020 r.

Celem inwestycji było zatrzymanie procesu wysychania Jeziora Falmierowskiego poprzez wykonanie urządzeń hydrotechnicznych, co w długofalowej perspektywie pozwoli na przywrócenie pierwotnego poziomu zwierciadła wody.

Zakres inwestycji obejmował:

 1. Wycinkę drzew i zakrzaczeń na terenie budowy,
 2. Zdjęcie humusu na odkład celem późniejszego wykorzystania,
 3. Ułożenie drogi technologicznej wykonanej z kiszki faszynowej,
 4. Zabicie ścianki szczelnej z grodzic stalowych za pomocą wibromłota, pełniącej funkcję zapory i przesłony przeciwfiltracyjnej,
 5. Wycięcie okna przelewowego na ściance szczelnej,
 6. Wykonanie oczepu żelbetowego,
 7. Wykonanie prowadnic zamknięcia głównego i remontowego,
 8. Wykonanie drogi dojazdowej do zapory długości,
 9. Wykonanie brodu umożliwiającego przejazd przez rów odpływowy z żelbetowych płyt typu YOMB,
 10. Montaż repera wysokościowego na koronie zapory, repera wgłębnego w drodze po stronie odpowietrznej oraz łaty wodowskazowej,
 11. Zagospodarowanie terenu po zakończeniu budowy – plantowanie i humusowanie, uporządkowanie terenu, nasadzenia drzew,
 12. Podniesienie poziomu terenu w wybranych miejscach, chroniące przed zalaniem.