Budowa zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych

Zamawiający: Miasto Gorzów Wielkopolski

Termin realizacji: 14.11.2018 – 21.11.2019

Inwestycja swoim zakresem obejmowała:

 1. Budowę zbiornika retencyjnego podziemnego wraz
  ze studniami oraz rurociągami zbiornika, zbiornik retencyjny w postaci 4
  oddzielnych zbiorników żelbetowych
 2. Budowę szaletu miejskiego wraz z instalacjami
  wewnętrznymi i przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowym i elektrycznym
 3. Budowę układu podczyszczania „wody szarej” dla WC
 4. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej
 5. Przebudowę kolidującego odcinka oświetlenia
 6. Budowę drogi dojazdowej z placem manewrowym
 7. Odtworzenie nawierzchni

Inwestycja realizowana była w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I”