Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Bnińska, Miłosławska, Zdrojowa i Zaniemyska

Zamawiający: AQUANET SA

Termin realizacji: 15.07.2019 – 17.10.2019

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Bnińska, Miłosławska i Zdrojowa w Poznaniu.

Zakres prac obejmował:

– wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

– budowa studni DN 1000

– wykonanie przyłączy DN 160

– odtworzenie nawierzchni dróg i chodników