Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej

Zamawiający: Miasto Poznań

Termin realizacji: 02.09.2019 – 25.10.2019

Inwestycja obejmowała:

  1. Budowę zespołu urządzeń osadnik – separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Pomorskiej z wylotem A35 do cieku Bogdanka
  2. Budowę zespołu urządzeń osadnik – separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Kaszubskiej z wylotem A36 do cieku Bogdanka