Odwodnienia

Nadmierne nawodnienie gruntów utrudnia wykonanie wykopów pod fundamenty, a także innych prac ziemnych, jak położenie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, czy elektrycznej. Teren o wysokim poziomie nawodnienia może również uniemożliwić zachowanie wszystkich ujętych w projekcie parametrów inwestycji budowlanej. Może się bowiem okazać, że będą m.in. dużo większe spadki, niż zakładano to wcześniej. Wszystko to wiąże się z poważnymi konsekwencjami podtopień oraz znacznie zwiększa koszty budowy. W przypadku gruntów nadmiernie nawodnionych zaleca się więc odwadnianie terenu.

Drenaże

Odwadnianie, czyli drenowanie polega na odprowadzeniu z danego obszaru części lub całości wód podziemnych. Wykonuje się to przy pomocy specjalnych urządzeń, zwanych drenażem. Może to być drenaż poziomy w postaci rowów, koryt, sączków filtracyjnych, sztolni, czy rurek drenarskich; drenaż pionowy przeprowadzany poprzez zainstalowanie studni, igłofiltrów, otworów chłonnych i otworów spływowych, lub drenaż mieszany. Stosuje się też różnego rodzaju pompy wspomagające. Rodzaj drenażu dobiera się na podstawie analizy, na jakiej głębokości zalegają wody podziemne, a więc jaki jest wymagany poziom, do którego należy obniżyć poziom wody. W celu zapewnienia należytej ochrony budynków przed podtopieniem wymagany jest odpowiedni układ urządzeń drenujących. Odwadnianie obiektów budowlanych i wykopów przeprowadza się z zastosowaniem drenażu okólnego (obwodowego), opaskowego lub nadbrzeżnego. Drenaż okólny sprawdza się w przypadku budynków z podpiwniczeniem, czy głęboko osadzonych budynków przemysłowych. Drenaż opaskowy z kolei stosuje się przy znacznych spadkach terenu i nieszczelnościach. Natomiast drenaż nadbrzeżny ma za zadanie ochronić tereny znajdujące się blisko zbiorników wodnych przed wodami z nich napływającymi. Niekiedy korzysta się z drenażu płytowego. Dotyczy to sytuacji, w których budynek ma stanąć na gruntach gliniastych i pylastych, które cechują się niską przepuszczalnością wody, ale dużą wodochłonnością. Oferujemy profesjonalne odwadnianie obiektów i odwadnianie terenu. Działamy na terenie miasta Poznań i w jego okolicach. Każde zlecenie najpierw dokładnie analizujemy. Na podstawie skrupulatnych badań i obliczeń dobieramy najodpowiedniejszą dla klienta metodę drenażu. Na życzenie możliwe jest również wykonanie systemu wykorzystania wody opadowej. Odwadnianie terenu pozwoli nie tylko na uniknięcie kosztownych zmian w projekcie budowlanym, ale również na skuteczną ochronę ogrodu i roślin przed nadmiarem wody. Przeprowadzamy odwadnianie obiektów o bardzo różnym stopniu przeznaczenia, od budynków jednorodzinnych, poprzez lokale usługowe, handlowe, czy produkcyjne, aż po obiekty użyteczności publicznej. Tereny, takie jak boiska, czy ogrody również często wymagają zainstalowania drenażu. W Inmel liczą się przede wszystkim potrzeby klienta. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług odwadniania, co daje Państwu pewność profesjonalnie i fachowo wykonanej pracy. Pozwoli to na uzyskanie efektu w postaci bezpiecznie usytuowanego budynku, a tereny zielone będą należycie chronione przed dostępem zbyt dużej ilości wody. Zapewniamy fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji usługi. Odwadnianie z firmą Inmel jest szybkie i skuteczne.