Remont awanportów na Śluzie Krzyż (roboty budowlane)

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Termin realizacji: 10.03.2023 r. – 21.07.2023 r.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała:
1. roboty przygotowawcze
2. wykonanie przepustu tymczasowego i jego rozbiórka po wykonaniu prac
3. wykonanie grodzy
4. odwodnienie
5. remont zabezpieczenia skarp
6. zabezpieczenie skarp w górnym i dolnym awanporcie
7. roboty brukarskie
8. prace wykończeniowe