Sieci wodno-kanalizacyjne i wodociągowe oraz przyłącza

Sieci wodociągowe są układami przewodów wodociągowych, które znajdują się poza budynkami odbiorców. Zadaniem ich jest zaopatrzenie w wodę ludności lub firm. Sieci wodociągowe są układane w ziemi. Ze względu na obecność innych instalacji, konieczne jest powierzenie tej pracy osobom wykwalifikowanym. Uszkodzenie instalacji gazowej lub elektryczne może być bowiem niebezpieczne dla życia.

Wykonujemy przyłącza budynków do sieci wodociągowej

Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowych wymaga nieco zachodu, ale gwarantuje możliwość korzystania z wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa wodociągowego i jakość dostarczanej przez niego wody są regulowane przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Inwestor ma więc gwarancję jakości wody.

Zapewniamy zgodność przyłączy wodociągowych z mapą i warunkami technicznymi

Aby nowa sieć rozprowadzała wodę, musi zostać dołączona do istniejącej przez wykonanie tzw. przyłącza. Przyłącza do sieci wodociągowych muszą być wybudowane z poszanowaniem określonych przepisów dotyczących pasa drogowego, odległości od innych instalacji itp. Aby nie zanieczyszczały wody w wodociągu, zostały zatwierdzone do użytkowania powinny być wykonane zgodnie z mapą i warunkami technicznymi dla konkretnego przyłącza. Spełnienie ich wymaga dysponowania wiedzą fachową i odpowiednim sprzętem.

Podłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej

Doprowadzenie wody do budynku to połowa sukcesu. Druga połowa to odprowadzenie nieczystości płynnych. Do tego celu służą sieci wodno kanalizacyjne. Poprawne ich wykonanie zapobiega zalewaniu budynków przy gwałtownych opadach. Umożliwia to również odebranie instalacji przez nadzór techniczny. To z kolei umożliwia wydanie zgody na to, aby nowe sieci wodno kanalizacyjne zostały dołączone do istniejącego systemu.

Nasza firma świadczy od 1981 roku fachowe usługi w wyżej wymienionym zakresie zarówno w okolicy miasta Poznań, jak i w całej Polsce.