Oferta

Inmel to kompleksowa obsługa i profesjonalne wykonanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która obejmuje:

Odwodnienie wykopów

– Drenaże
– Studnie chłonne
– Studnie depresyjne
– Igłofiltry

Sieci drenarskie

– Odwodnienie budynków i budowli
– Odwodnienie obiektów powierzchniowych

Roboty melioracyjne

-Małe budowle wodne
-Zbiorniki P-Poż
-Regulacja cieków wodnych

Naprawa wałów przeciwpowodziowych

– Bagrowanie (usuwanie osadów i namułów dennych) koryt rzecznych i kanałów
– Budowa nasypów drogowych (usługa udoskonalona)

Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przyłącza

Sieci wodociągowe oraz przyłącza

Sieci gazowe oraz przyłącza