Sieci gazowe i przyłącza

Firma Inmel oferuje Państwu profesjonalne wykonanie przyłącza do sieci gazowych. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu przyłącza i instalacji wewnętrznej w budynku. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wraz z wymaganym wpisem do rejestru zakładu gazowniczego.

W początkowym stadium dokładnie analizujemy wymagania, znajdujące się w warunkach przyłączenia do sieci gazowej i na ich podstawie sporządzamy projekt techniczny przyłącza i instalacji. Gwarantuje to niezawodność i bezpieczeństwo późniejszego użytkowania instalacji. Projekt zawiera weryfikację prawidłowości w działaniu wentylacji w pomieszczeniach, dokładne położenie poszczególnych elementów instalacji, średnice rur i materiał, z którego będą one wykonane oraz dobór wszystkich niezbędnych urządzeń, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie. W skład armatury wchodzą m.in. odpowiednio dobrane, automatyczne kotły na paliwo gazowe. W ramach realizacji przyłącza do sieci gazowych zapewniamy uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej, potwierdzającej sprawność wentylacji, prawidłowe odprowadzenie spalin oraz montaż odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń i pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Urząd Miasta, przystępujemy do realizacji inwestycji.

Wykonanie przyłącza odbywa się poprzez zamontowanie odbiorników paliwa gazowego w określonym miejscu sieci dystrybucyjnej oraz poprowadzenie instalacji rurowych i zamontowanie odbiorników paliwa gazowego w miejscu kurka głównego lub punktu gazowego w podłączanym budynku. Następnie odbywa się odbiór techniczny, jakie muszą przejść wszystkie sieci gazowe. W jego trakcie przeprowadza się przede wszystkim test szczelności. Odbywa się to z udziałem wykonawcy i inwestora. Po zamontowaniu układu pomiarowego instalacja jest gotowa do napełnienia jej paliwem i użytkowania.

Realizację budowy przyłącza do sieci gazowych wykonują najlepsi projektanci, pracownicy budowlani i instalatorzy, pod nadzorem kierownika budowy. Gaz ziemny, jako medium grzewcze zapewnia wygodę, stosunkowo niskie koszty użytkowania oraz stałą dostawę gazu przez cały rok. Jest to surowiec, który wykorzystamy nie tylko do ogrzewania domu, ale również do podgrzania wody użytkowej i przygotowywania posiłków.

Firma Inmel wykonuje sieci gazowe fachowo, solidnie oraz przy spełnieniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji, a szerokie grono zadowolonych klientów, którzy nam zaufali, stanowi najlepszą rekomendację naszej działalności. Swoje usługi realizujemy na trenie miasta Poznań i w jego okolicach. Sieci gazowe wykonane z naszą pomocą to gwarancja niezadowodnie działającej instalacji, która posłuży przez długie lata, będąc jednocześnie bezpieczną dla użytkowników.